Myanmar Yellow Pages Digital Hub


ဘာေၾကာင့္ Website တည္ေဆာက္ေရးဆြဲသင့္တာလဲ?


တိုးတက္ေနတဲ့ယေန႔ေခတ္ႄကီးထဲတြင္ Marketing မပါဘဲ စီးပြားေရးလုပ္တာဟာ အေမွာင္ထဲမွာ မ်က္စိသူငယ္နားသူငယ္ ႁဖစ္တာနဲ႔ တူပါတယ္။ Marketing ဆိုတာ ကိုယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႄကီးပြားတိုးတက္ရန္အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ႁဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဟာ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြမွာ Professional က်ခ်င္တယ္။ အလားအလာရွိတဲ့ Customer ေတြဆီကို က်ယ္ႁပန္႔စြာေရာက္ရွိခ်င္ သာမက Customer အခ်င္းခ်င္းကိုလည္း ထိေရာက္စြာ ေတြ႕ဆံုေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ သင့္ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရမွာက

(၁) ကိုယ့္ Website က Out of Date ျဖစ္ေနႁခင္း။

(၂) ကိုယ့္ Website ဟာ Mobile/Tablet မ်ားႏွင့္ အသံုးႁပဳမယ္ဆိုရင္ အဆင္ေႁပရဲ႕လား။

(၃) Website ရွိေပမဲ့ သင့္ Website ရဲ႕ Data အခ်က္အလက္ေတြက အားကိုးရရဲ႕လား။

(၄) Customer ေတြႏွင့္ တံု႔ႁပန္မႈႁပဳလုပ္ရာတြင္ ညံ့ဖ်င္းႁခင္းတို႔ ရွိေနလားဆိုတာပါပဲ။

(၅) သင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဒီအခ်က္ေတြကို ႁမန္ဆန္စြာကိုယ္တြယ္ေႁဖရွင္းဖို႔လိုတယ္ဆိုတာသိေပမဲ့ သီးသန္႔အခ်ိန္မေပးႏိုင္တာ ႁဖစ္ေကာင္းႁဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။

သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာရမယ္။ ယံုႂကည္အားကိုးမႈလည္းရွိရမယ္။ ေပၚေပါက္လာမဲ့အခက္အခဲေတြကို လက္ေတြ႕ေႁဖရွင္းႏိုင္တဲ့ နည္းပညာ ရွိပါတယ္။ကြ်ႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ All in One Web Solution က Online မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ားႁဖင့္ ဝင္လာမည့္ Online Visitors ေတြကို တကယ္ဝယ္သူေတြအႁဖစ္ ေႁပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့ အကူအညီေတြ ေပးႏိုင္ပါတယ္။

လူႄကီးမင္း၏ Website ကို Customer ေတြအေနနဲ႔ မည္သို႔ေသာ Device အမ်ိဳးအစားနဲ႕မဆို ဆက္သြယ္တိုင္း လြယ္ကူလွ်င္ႁမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာႁဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ေဖာက္သည္ေတြက ခ်ိန္းဆိုထားတာေတြကို အခ်ိန္မွီ Confirm လုပ္ေပးတဲ့စနစ္ႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုထားတာေတြကို သတိေပးတဲ႔ Reminder စနစ္မ်ား ပါရွိႁခင္းေႂကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ႁခင္းေတြကိုေလ်ာ႔ခ်ႁပီး အလုပ္ကို ပိုမိုအဆင္ေႁပေစပါတယ္။ ကိုယ္စိတ္ႄကိဳက္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ KPI Target ေတြကို ႁပည့္စံုေစမွာႁဖစ္ပါတယ္။ ဖ်က္ခနဲႂကည္႔လိုက္တာနဲ႕ ကိုယ္႔ Website ကိုအလည္လာလို႕ရတယ္၊ ခ်ိန္းဆိုလို႕ရတယ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္ေတြ၊ Page View ေတြ၊ Social Media ရဲ႕တုန္႕ႁပန္မွဳေတြ၊ အသစ္အသစ္ေသာ Booking ေတြ၊ ကူပြန္လက္မွတ္ေရာင္းသူ ေတြဆိုရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း ႁပဳလုပ္ႏိုင္ႁခင္းနဲ႕ အႁခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြႁဖစ္တဲ့ Click တစ္ခ်က္ေတာက္လိုက္ရံုနဲ႔ အက်ိဳးရွိႁပီး ေကာင္းမြန္ေသာအရာေတြအမ်ားႄကီး ရရွိမွာႁဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အႁပင္ Customer မ်ားအတြက္ အထူးစီစဥ္ထားတဲ့ အလိုအေလ်ာက္သိေသာစနစ္ ႁဖစ္တဲ့ Customer Relationship Management System (CRMS) စနစ္ကို အသံုးႁပဳထားတဲ့အတြက္ Service နဲ႕ဆက္စပ္ႁပီးေတာ့ Customer ေတြရဲ႕ ခ်ိန္းဆိုမွဳေတြကို တိက်စြာေဖာ္ႁပေပးမွာ ႁဖစ္ပါတယ္။

ဒီ Software ကို အသံုးႁပဳမယ္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္မကုန္ လူမပင္ပန္းဘဲ ကိုယ္ရဲ႕ Customer Information ေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေႁပးညီ သိရွိႏိုင္မွာႁဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဆိုရင္ ကိုယ္ Target လုပ္ထားတာေတြကို အေရာက္လွမ္းႃပီး ကိုယ္လုပ္ငန္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္ဝန္ေဆာင္မွဳအသစ္ေတြကိုပါ ထပ္ေပါင္းလို႔ရပါတယ္။ဒီ Software နဲ႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ Website ေတြက ြGrade A အဆင့္သတ္မွတ္ထားတဲ့ Microsoft Azure Cloud ကို အသံုးႁပဳ ထားတဲ့အတြက္ Security လံုႃခံဳမွဳ အႁပည့္အဝရရွိမွာႁဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္က Software Upgrade ပါ လုပ္လို႕ရႁပီး Upgrade လုပ္တိုင္း Feature အသစ္ေတြကိုလည္း ထပ္တိုး အသံုးႁပဳႏိုင္မွာႁဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ Website က Date Out သြားမွာ စိတ္ပူစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး သင္တို႔ရဲ႕ Website ကို အႁမင့္ဆံုးအရည္အေသြးနဲ႕ ကိုယ့္ Website ရဲ႕ မူပိုင္ခြင့္ကိုပါ ရရွိမွာ ႁဖစ္ပါတယ္။ ဒါေႂကာင့္ ကြ်နု္ပ္တို႕ Digital Solution နဲ႕ပူးေပါင္းလက္တြဲႃပီး လူႄကီးမင္းတို႔၏ စီးပြားေရးကို အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာႁဖစ္ပါေႂကာင္း အႄကံႁပဳ လိုက္ရပါတယ္။